Een verkeersboete gekregen, wat nu? 

Boetejuristen.nl

Boetejuristen.nl

Het merendeel van de boetes die worden uitgeschreven gebeuren voor overtredingen in het verkeer. De kans is zeer groot dat dit je wel bekend is. Het moet dan ook gezegd dat er in de praktijk voor heel wat verschillende overtredingen in het verkeer een boete kan worden uitgeschreven. Wanneer je een dergelijke verkeersboete hebt ontvangen hoef je er zeker niet zomaar blind voor te kiezen om deze te betalen, integendeel. Je kan er namelijk ook voor kiezen om na te gaan of de boete die je hebt gekregen wel daadwerkelijk correct is. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Elk jaar opnieuw zijn er heel wat verkeersboetes die onterecht worden verstrekt. Heb jij ook een degelijke boete ontvangen? Dan kan het zomaar interessant zijn om daar bezwaar tegen aan te tekenen.

verkeersboete
verkeersboete

Waar kan je een verkeersboete voor krijgen? 

Zoals in de inleiding al vermeld is een verkeersboete een boete die elk jaar opnieuw ontzettend vaak wordt uitgeschreven. Het moet dan ook gezegd dat de regelgeving voor overtredingen in het verkeer door de jaren heen een stuk strenger is geworden. Zo kan je bijvoorbeeld beboet worden voor het niet dragen van de gordel, maar ook wanneer je te snel rijdt of wanneer je bijvoorbeeld met de telefoon in de hand zit tijdens het rijden. Dat er tegenwoordig zoveel verkeersboetes worden gegeven moet er vooral voor zorgen dat mensen voorzichtiger geworden in het verkeer. Op deze manier hoopt de Nederlandse overheid er tegelijkertijd ook voor te zorgen dat het aantal ongevallen op jaarbasis met een aanzienlijk aantal kan worden teruggeschroefd.

Is een verkeersboete niet altijd terecht?

Het is zeker niet zo dat je er zomaar vanuit moet gaan dat een verkeersboete altijd terecht is, integendeel. In de praktijk gebeurt het dan ook werkelijk ontzettend vaak dat mensen op een zeker moment een boete ontvangen voor een vermeend vergrijp welke ze helemaal niet hebben gepleegd. Wanneer dat het geval is hoef je natuurlijk niet zomaar akkoord te gaan met de boete die je hebt ontvangen, integendeel. Je kan er in dat geval dan ook perfect voor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een jurist. Hij zal in eerste instantie de ontvangen boete voor jou bekijken waardoor kan worden nagegaan op welke manier er mogelijks bezwaar kan worden aangetekend. Het spreekt voor zich dat dit voor jou financieel ontzettend interessant kan zijn.

Een bezwaar aantekenen tegen een verkeersboete is dus mogelijk!

Bovenstaande informatie heeft je dus duidelijk gemaakt dat er in de praktijk wel degelijk interessante mogelijkheden bestaan om bezwaar aan te tekenen tegen een verkeersboete die je hebt ontvangen. Je dient hierbij echter wel altijd aan jezelf de vraag te stellen of het bezwaar dat je gaat aantekenen kans maakt op slagen of niet. Ben je bijvoorbeeld van mening dat de boete aan jou terecht werd opgelegd? Dan spreekt het voor zich dat je er meer dan waarschijnlijk niet van onderuit zal kunnen. Wellicht dat de jurist die je gaat inschakelen je dit echter ook wel duidelijk zal maken.

In bezwaar bij je boete gaan doe je natuurlijk bij Boetejuristen.nl.